ADO.NET Entity Framework’e Giriş

Administrator tarafından yayınlanmıştır 27. February 2010 07:13

Herkese   merhaba arkadaşlar bu makalemde ADO.NET Entity Framework konusu üzerinde duracağım.Aslında ADO.NET Entity Framework'e başlamadan önce sayın  hocam Öğretim Görevlisi Özgür Çiftçi’ye beni bu konuyla ilgilenmem için yaptığı katkı ve yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız gelecekte veritabanı  ve kod geliştirme ortamları arasında  bir köprü görevi görmeye aday olan ADO.NET Entity Framework konusuna  değineceğiz.Bu konu programlamaya yeni başlayan ve veritabanı yönetim sistemlerinden birini kullanmamış olan arkadaşlar için anlamsız gelebilir.Fakat elimden geldiğince en basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. ADO.NET Entity Framework  teknolojisinin temeli aslında ORM’ye dayanır.ORM’den sonra  Hibernate and NHibernate gibi teknolojiler ile gelişen bir teknolojinin Microsoft  tarafından geliştirilmiş ve iyileştirilmişversiyonudur.ADO.NET Entity Framework’un en önemli özelliği kabaca veritabanımızda bulunan tabloları birer nesne gibi kullanmak.Yani şöyle veritabanımızda bulunan bir tablonun bir yansıması veya tümüyle fotokopisi çekilmiş şekilde kod geliştirme platformunda kullanılmasıdır.Bu yansima yapılar XML dosyalarında saklanır. Bunu yaparken arka planda XML kullanılıyor.Bu noktada XML ADO.NET Entity Framework için çok önemli bir yere sahip. ADO.NETEntity Framework ilk olarak Visual Studio 2008 Service Pack 1 ile 11 Ağustos 2008 tarihinde ortaya çıktı.ADO.NET Framework’ü Visual Studio 2008 Service Pack 1 ‘iyükleyerek kullanabilirsiniz. ADO.NET Entity Framework’ü projenize eklediğinizde size ‘.emdx’  uzantılı XML’den oluşan biryapı karşınıza gelir.Şimdi aşağıdaki şekle bakarak ADO.NET Entity Framework’ ü yorumlamaya çalışalım.

 

 

Bu şekile dikkat edersek ADO.NET Entity Framework ile veritabanı bağlantılarını ve veritabanına dair birçok işlemi Entity SQL ,Linq to SQL veya ObjectQuery  üçlüsünden  biriyle veya mixed bir moda projelerimizde kullanabiliriz.Yalnız dikkat ederseniz ObjectQuery ile bir işlem yaptığınızda Entity SQL temeline dönüştürülüp bir sonraki katmana iletiliyor.Daha sonra Entity Framework katmanına geliyoruz.Burası en önemli kısımlardan biri aslında burada CSDL,MSL,SSDL yapıları mevcuttur.Bu yapılara sırayla değinelim;

SSDL :Kaynak olarak kullanacağımız fiziksel veritabanı tablolarımızın metadata bilgilerine sahip olan kısımdır.Bir bakıma burası kaynağımızdır.Veritabanı tablolar